Snabb leverans / Säkra betalningar / Kunnig support

Inspektion & Service

Enligt EN 365:2004 så skall all klass 3 PPE genomgå en periodiserad inspektion av en kompetent person, minst en gång per år under produktens livstid. Vissa produkter såsom fallskyddsblock, räddningsutrustning, rep vinschar m.m. med en mer komplex konstruktion kan behöva en mer djupare årlig inspektion.

”vanlig” PPE så som vissa hjälmar, selar, karbiner, rep, slingor, falldämpare, glidlås , förankringspunkter etc. innefattas av den normala periodiska årliga inspektionen.

Vi har en egen avdelning som handhar all inspektion och service av de varumärken vi saluför, även några utanför det normala sortimentet. Kontakta oss med era behov så lägger vi upp en inspektionsplan med er utrustning. Vi förser er med all dokumentation och inloggningar in i er sida i vårt inspektionsadministrations program för enkel och snabb åtkomst till de inspektionsdokument ni har på er utrustning.

Vid de fall då utrustningen inte passerar en inspektion ger vi er en åtgärdsplan, om ny utrustning eller om produkten går att serva/laga.

Kontakta oss på [email protected] eller 08-588 311 30  så hjälper vi er med era årliga inspektioner

Årlig Inspektion PPE
Årlig Inspektion Actsafe